Bestyrelse - Specialbandager.dk A/S

Bestyrelse

Michael Thiesen

Formand

cand.jur.fra Københavns Universitet. Speciale i erhvervsret og er partner i Sankt Petri Advokater.

Michael Thiesen er beskikket af Justitsministeriet i DK, - er en del af Advokatsamfundet og har mange års erfaring med især rådgivning til større og mindre erhvervsvirksomheder. Har møderet for landsretten. Underviser i Praktisk Aftaleret på Københavns Universitet.

Henrik Harboe

Uddannet læge fra Københavns Universitet efterfulgt af knap ti års klinisk arbejde i Danmark og Sverige.
Siden 1988 arbejdet med udvikling og klinisk afprøvning af medicinsk udstyr.
Stort netværk indenfor lægelige, tekniske, markedsmæssige og finansielle kredse.

Gunhild Sander

Uddannet cand.oecon. fra Århus Universitet. Den røde tråd gennem hendes karriere er udvikling og fremme af erhvervsvilkår for mindre virksomheder. Har siden 2010 specialiseret sig i projekter inden for velfærdsinnovation og offentlig-privat samarbejde, hvor hun har opbygget et omfattende netværk og erfaring med scoping, matchmaking, projektfunding og ledelse af projekter. Har bidraget til flere udgivelser om innovation og offentligt-privat samarbejde.

Lise-Lotte Ettrup

Ejer af specialbandager.dk a/s

Sygeplejerske, sundhedsplejerske og Dipl. Gestaltterapeut

Personalechef og daglig leder

Jens Ettrup

Ejer af specialbandager.dk a/s

Sygeplejerske

Økonomisk og faglig ansvarlig