Bestyrelse - Specialbandager.dk A/S

Bestyrelse

Peter Jepsen

Uddannet cand.comm. fra RUC. Stifter og ejer af Jepsen+, der rådgiver om kommunikation, PR og interessevaretagelse.

Mere end 20 års erfaring som rådgiver hos kommunikationsbureauer og kommunikationschef i PensionDanmark. Særlig ekspertise inden for bl.a. sundhed, medicinal og medico.

Michael Thiesen

Formand

cand.jur.fra Københavns Universitet. Speciale i erhvervsret og er partner i Sankt Petri Advokater.

Michael Thiesen er beskikket af Justitsministeriet i DK, - er en del af Advokatsamfundet og har mange års erfaring med især rådgivning til større og mindre erhvervsvirksomheder. Har møderet for landsretten. Underviser i Praktisk Aftaleret på Københavns Universitet.

Henrik Harboe

Uddannet læge fra Københavns Universitet efterfulgt af knap ti års klinisk arbejde i Danmark og Sverige.
Siden 1988 arbejdet med udvikling og klinisk afprøvning af medicinsk udstyr.
Stort netværk indenfor lægelige, tekniske, markedsmæssige og finansielle kredse.

Lise-Lotte Ettrup

Ejer af Specialbandager.dk A/S

Sygeplejerske, sundhedsplejerske og Dipl. Gestaltterapeut

Personalechef og daglig leder

Jens Ettrup

Ejer af specialbandager.dk a/s

Sygeplejerske

Økonomisk og faglig ansvarlig