Lymfødem som senfølge - Specialbandager.dk A/S

Lymfødem som senfølge

oktober 11, 2017 – Udgivet af Specialbandager

Lymfødem er anderkendt som en mulig senfølge efter kræftbehandling

Patienter behandlet for brystkræft er specielt udsatte. På trods af den viden mangler vi i Danmark stadigt nogle grundlæggende retningslinjer på området.

Det betyder, at det er svært for tidligere kræftpatienter at modtage den rette behandling, og sågar at få den rette diagnose grundet manglen på viden og oplysninger i det danske sundhedsvæsen.

Flere af vores nabolande tilknytter en lymfeterapeut allerede i starten af en kræftsygdom, som følger patienten før, under og efter kræftforløbet.

Det betyder i alt sin enkelthed, at en mulig lymfødem diagnose bliver stillet så tidligt som muligt.

Ved at have en lymfeterapeut tilknyttet i et kræftforløb, bliver den kræftramte gjort opmærksom på risikoen for at udvikle lymfødem.  

Jo før den rette behandling påbegyndes, jo bedre et behandlingsforløb kan der blive tilrettelagt for den enkelte patient.

 

10 anbefalinger til bedre behandling af lymfødem

Kræftens Bekæmpelse har ti anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet kan sikre, at lymfødem opdages og behandles bedst muligt hos kræftpatienter:

  • Forskning i forebyggelse af lymfødem gennem mere skånsom kræftbehandling
  • Mere viden om lymfødem blandt både patienter og sundhedspersonale
  • Bedre dialog om lymfødem mellem læge og patient i forbindelse med kræftbehandlingen
  • Nationale retningslinjer for tidlig diagnostik og behandling af lymfødem i forbindelse med kræft
  • Etablering af et udgiftsloft for patienternes egenbetaling til lymfødembehandling i lighed med Sverige
  • Større ensartethed og synlighed omkring kommunernes bevilling til kompressions hjælpemidler
  • Ansvar for tidlig diagnostik, behandling og opfølgning på lymfødem indskrives i opfølgningsprogrammerne
  • Systematisk indregistrering af lymfødem i de kliniske databaser på sygehuset og hos egen læge
  • Patientrapporterede oplysninger om lymfødem anvendes systematisk i det kliniske arbejde
  • En fremadrettet undersøgelse af udviklingen af lymfødem blandt kræftpatienter

Selv om lymfødem er en almindelig senfølge af kræft, mangler sundhedsvæsenet systematik, retningslinjer og viden på området. Det viser en kortlægning, som Kræftens Bekæmpelse har lavet.

kilde: Kræftens Bekæmpelse

 

Læs også: